1 унция сребърна монета Виенска Филхармония,2023

Сребърна монета Виенска филхармония е емитирана за пръв път през 2008 г. от австрийския монетен двор. Тя е с размер 1 трой унция. Дизайнът на монетата е изобразява Виенската филхармония. Номиналната стойност на монетата е 1,50 евро, годината на емисия 2019. В горната част на аверса има надпис „Republic osterrich”. В централната част е изобразен орган, а под него надпис “1 Unze Feinsilber”. В горната част на реверса има надпис „Wiener Philharmoniker”. Под него са изобразени музикалните инструменти – виолончело, цигулки, рог, фагот и арфа.

57,37 лв.

Cертификат за качество и количество

В защитна капсула

Опция Преглед

Тегло

31.1 g

Дебелина

3 mm

Чистота

Проба 999,9

Диаметър

37мм

Категория: