Обратно изкупуване

„Спендабъл“ ООД предлага обратно изкупуване на инвестиционни продукти, съгласно обявените в сайта цени на изкупуване.

Сребърните ивестиционни продукти с бранд „Spenduble“ имат своята автентичност. За да не губят от своята стойност, те трябва да бъдат пазени добре и да бъдат избегнати следните ситуации:

  • нарушаване целостта на опаковката;
  • надраскване или други деформации на кюлчето;
  • загуба или лошо състояние на сертификата.

Независимо от теглото и размера си, сребърното кюлче губи от своята стойност при наличието на някой от гореспоменатите дефекти. Инвестиционни продукти имат своята добавена стойност спрямо борсовата цена на среброто. Нарушения и дефекти във вида на продукта, опаковката или сертификата се третират като нарушения в ликвидността на инвестиционния продукт и той от своя страна губи добавената си стойност. Сребърните продукти от тази категория ще бъдат изкупувани обратно на по-ниски нива спрямо тези в безупречен вид.

Гореспоменатите условия се отнасят само и единствено за обратното изкупуване на сребърни инвестиционни кюлчета „Spenduble“ и имат еднакъв партиден и сериен номер, маркиран на кюлчето и на сертификата.